Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

Dansstudio Crescendo hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansstudio Crescendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 2. DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ IN IEDER GEVAL: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Dansstudio Crescendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansstudio Crescendo vzw
’t Hasseltkiezel 19
3960 Bree
iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0472/240439

 

        2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansstudio Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-        om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansstudio Crescendo  (uitvoering overeenkomst)

-        aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen

-        Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

2.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 •  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

     

      2.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

-        Bestuursleden van de vereniging

       2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Ledenadminstratie Danssport Vlaanderen (verzekering leden)
 • Ledenbeheer (inschrijvingen en beheer gegevens)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

      2.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

      2.6 Bewaartermijn

Dansstudio Crescendo  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dansstudio Crescendo verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 12 maanden

 

      2.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dansstudio Crescendo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

      2.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

      2.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

      2.10 Wijziging privacyverklaring

Dansstudio Crescendo kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 25/08/2018.

Uniform

Meer info volgt snel...

Dansstudio Crescendo vzw

UURROOSTER & LIDGELD 2018-2019: klik HIER

INSCHRIJVEN LESSEN: klik HIER

HELPENDE HANDEN 'het gouden schoentje' (kleuters + 1e/2e lj): klik HIER

HELPENDE HANDEN 'Straatbeeld' (vanaf het 3e lj modern/kidsdance/urban/circus): klik HIER

SELECTIE WEDSTRIJDTEAMS op 2/6 en 1/9: klik HIER om je in te schrijven

DANS- en YOGAWORKSHOPS: 

 • Vrijdag 21 juli Wereldyogadag: Schrijf je HIER in voor onze yoga workshops op deze dag! (voor kinderen, tieners en volwassenen)
 • Zomerlessen juni/juli/augustus 2019: Schrijf je HIER in voor een 5- of 10-beurtenkaart of abonnement (12+j/16+j/Volwassenen voor yoga, pilates, ballet en modern)
 • Dansstage Oostende 4-7 juli: Schrijf je HIER in voor onze dansstage in Oostende van 4 t.e.m. 7 juli 2019 voor kids van 9 tot en met 15 jaar! 
 • Kinderdansdagen abonnement: Schrijf je HIER in voor een voordelig abonnement voor dans, sport en spel voor kids van 4 t.e.m. 11 jaar, elke woensdag van 13u tot 17u in juli & augustus!
 • Zomerdansstage modern/jazz/urban 13+14 juli: Schrijf je HIER in voor onze zomerdansstage voor kids (9-12 jaar) en teens (13-16 jaar). Klik HIER om je in te schrijven voor onze zomerstage voor 17+ jaar gevorderd niveau. 
 • Musicalstage Annie 15-19 juli 2019: Ben je tussen de 8 en de 16 jaar en wil je graag meedoen in een echte musical! Klik dan nu HIER en schrijf je in!
 • Balletstage 25/08: Schrijf je HIER in voor onze balletstage op 25/8 voor kids (9-11j), tieners (12-15j) en volwassenen (16+ jaar) 

Bestel onze sweater van Dansstudio Crescendo voor kids en volwassenen: bestellen: klik hier

46521266_2152134288183078_5336112847959097344_o.jpg

Dansstudio Crescendo staat voor kwaliteit, dansplezier en passie voor dans en beweging, en dit reeds 13 jaar lang!

We zijn actief in Bree (hoofdlocatie), Peer en Oudsbergen
Binnen Oudsbergen werken we nauw samen met de Kunstacademie Noord-Limburg.

De dansstudio speelt in op de noden van de danswereld van vandaag: een leuk, uitdagend en gevarieerd lesaanbod voor onze amateurdansers, maar ook gerichte doorstroommogelijkheden naar het professionele danscircuit door te werken met gediplomeerde dansdocenten, samenwerkingen met gastdocenten uit het professionele werkveld en talrijke workshops aan te bieden binnen diverse dansstijlen.

Daarnaast begeleiden we onze extra gemotiveerde en getalenteerde dansers om het uiterste uit zichzelf te halen door te werken in kleine wedstrijdgroepen en solobegeleiding te geven. We hebben dan ondertussen ook een ruime doorstroom van leerlingen naar onder meer de Koninklijke Balletschool Antwerpen, De! Kunsthumaniora Antwerpen en Fontys dansacademie Tilburg. 

Ons ruim aanbod bestaat uit ballet (Royal Academy of Dance), modern jazz, hedendaagse dans, kidsdance, urban/hiphop, musical, circus, high heels, yoga en pilates. Dit alles voor verschillende leeftijden en niveau's. 

De leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan dansvoorstellingen, wedstrijden, toonmomenten en dansexamens (balletexamens aan de Royal Academy of Dance) en worden zo gestimuleerd in hun dansontwikkeling. Onze extra gemotiveerde en getalenteerde dansers kunnen aansluiten bij onze wedstrijdteams (selectie op 2 september) en staan gedurende het schooljaar verschillende keren op het podium tijdens wedstrijden en optredens.

 

Het bestuur van Dansstudio Crescendo bestaat uit 4 enthousiaste mensen, die vanuit hun passie voor dans de organisatie van deze dansschool op zich nemen.

 • De voorzitster en bezielster van Dansstudio Crescendo is Elfi Van Bergen. 
  Elfi
  staat in voor de algemene organisatie, en geeft een groot aantal van de lessen klassiek ballet.
 • Carine Maasen is penningmeester en staat samen met Elfi in voor alles wat met boekhouding te maken heeft.
 • Ine Jansen is secretaris en staat in voor het beheer van onze kostuums.
 • Birthe Drijkoningen is ondervoorzitster en staat in voor onze wedstrijdteams.

Verder wordt het bestuur ondersteund door ons docententeam en het oudercomité.

 bestuur.jpg

 

We hopen u te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten, zodat ook u kan delen in onze liefde voor dans!

Dansende groetjes,

Elfi & het Crescendo-team!

GSM: 0472/24 04 39 (Elfi Van Bergen)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op facebook : 'Dansstudio Crescendo' en Instagram: 'Dansstudio_Cresendo'

rad.jpg    Elfi is een geregistreerde Advanced RAD docente en bachelor docent dans met specialisatie in ballet en modern.

   Dansstudio Crescendo is aangesloten bij Danssport Vlaanderen

Uurrooster 2018-2019

 

 uurroosterdef1.jpguurroosterdef2.jpg

Kunstacademie Noord-Limburg

Sinds 2013 werken we samen met de Kunstacademie Noord-Limburg voor de basislessen ballet en jazz (dansatelier) voor de leerlingen van het 1e tem het 5e leerjaar in Gruitrode. Deze lessen worden gegeven door Elfi Van Bergen.

De lessen van de Kunstacademie worden gesubsidieerd en ondersteund door de overheid.

Dansstudio Crescendo biedt aanvullende lessen ballet aan op de lessen van de kunstacademie. 

Meer informatie op www.kanl.be                       

© 2019 Dansstudio Crescendo
Joomla Templates by Joomzilla.com
Back to Top